Þjónusta

.

Hjúkrun / umönnun:

Markmið umönnunar er að:  Veita umönnun sem byggð er á þekkingu, kærleika og virðingu. Skipuleggja og framkvæma alla þjónustu í samráði við sérhvern einstakling.

Hjúkrunarstjóri er: Sigþrúður Ólafsdóttir hjúkunarfræðingur og með henni starfa sjúkraliðar.

Sjúkraþjálfun:

Meginmarkmið sjúkraþjálfunar er að: Viðhalda færni í daglegu lífi með líkamsþjálfun og fræðslu.  Þannig má auka kraft, úthald, jafnvægi og samhæfingu vöðva.  Boðið er upp á einstaklings- og hópþjálfun, svo og aðstoð við útvegun hjálpartækja.

Yfirsjúkraþjálfari er: Heba Magnúsdóttir sjúkraþjálfari, með henni starfa sjúkraþjálfarar og aðstoðarmaður.

Iðjuþjálfun

Markmið iðjuþjálfunar er að:  Meta hæfnisvið, hæfnisþætti og þær aðstæður sem hafa áhrif á færni og virkni einstaklingsins við daglega iðju.  Boðið er upp á einstaklings- og hópþjálfun.  Metin er þörf fyrir hjálpartæki og leiðbeint um notkun þeirra.

Iðjuþjálfi er Kristbjörg Rán Valgarðsdóttir, með henni starfa yfirmaður vinnustofu og aðstoðarmaður.

Vinnustofa / félagsstarf

Starfsmenn vinnustofu fylgja eftir ýmissi iðju t.d. keramik-. leir-,eða glervinnslu og annari handavinnu.  Yfirmaður vinnustofu skipuleggur ásamt öðrum ferðir í t.d.kaffihús, söfn, bíó eða leikhús.

Yfirmaður vinnustofu og umsjónarmaður félagsstarfs er: Anna María Harðardóttir listmeðferðarfræðingur og með henni starfar aðstoðarmaður.

Félagsráðgjöf

Veitir upplýsingar um tryggingamál, félagsleg réttindi, þjónustu og húsnæðismál. Einnig veitir hún hjóna- og fjölskylduviðtöl

Félagsráðgjafi MS Setursins er Margrét Sigurðardóttir

Eldhús - næring

Markmið eldhúss er að framreiða alhliða næringarríkar máltíðir eftir þörfum hvers og eins. Boðið er upp á morgunmat, heitan hádegisverð og síðdegiskaffi.

Matráður er Bryndís Arnfinnsdóttir og með henni starfar aðstoðarmatráður.

Skrifstofa / Gjaldkeri

Gjaldkeri MS Seturs er við á þriðju- og miðvikudögum kl.: 10:00 - 14:00.

Gjaldkeri er: Elín Þorkelsdóttir

Önnur þjónusta

Hársnyrting stendur einstaklingum til boða gegn gjaldi.