Hvað er taugasálfræðileg endurhæfing?

Markmiðið með taugasálfræðilegri endurhæfingu er að draga úr óþægindum af völdum hugrænna einkenna. Eftirfarandi aðferðir er hægt að nota:  

  • Þjálfa og bæta núverandi ástand  

  • Nýta betur styrkleika 

  • Læra að nýta nýjar leiðir til að framkvæma verkefni   

  • Læra að takast á við núverandi ástand, bæði andlega og líkamlega 

  • Upplýsa aðstandendur og veita þeim ráðleggingar 

 

Taugasálfræðileg endurhæfing hefur það að markmiði að endurbyggja eða bæta vinnufærni, hvetja til og styðja (áframhaldandi) menntun eða bæta almenna hugræna færni. Endurhæfingin getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópum. Í litlum hópum er hægt að tjá hugsanir og tilfinningar um núverandi einkenni ásamt því að skiptast á hugmyndum um hvernig vandamálin eru best meðhöndluð. Maki eða nánir ættingjar hafa einnig hag af því að taka þátt í einum eða fleiri hópfundum. Aðstandendur hafa oft áhyggjur vegna hugrænna erfiðleika hins MS-greinda og hvaða áhrif erfiðleikarnir geti haft á fjölskyldulífið. Náinn aðstandandi getur verið mikil hjálp þegar einstaklingur með MS þarf að læra nýjar aðferðir til að takast á við verkefni daglegs lífs. 

Hugræn einkenni sem tengjast MS geta versnað með tímanum. Best er að takast á við erfiðleikana með því að viðurkenna og skilja hvað er að gerast, ásamt því að aðlagast breyttum aðstæðum og breyta venjum sínum og siðum. Það er oft gagnlegt að læra að nota hugræna styrkleika sína betur ásamt því að læra á ýmis konar hjálpartæki og lausnamiðaðar aðferðir. Sjá ýmis góð ráð hér aftar. 

Taugasálfræðileg endurhæfing verður alltaf einstaklingsbundin hvað varðar markmið og aðferðir og grundvallast á taugasálfræðilegri skoðun hverju sinni.