Aubagio

Tegund meðferðar

Fyrsta-meðferðar lyf til meðferðar á MS í köstum.

Hve oft gefið

1 tafla á dag. Töflurnar á að gleypa í heilu lagi með nægilegu vatni. Aubagio má taka með eða án matar.

Geymsla lyfs

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Verkun

Virkni lyfsins er svipuð og Interferon-lyfjanna og Copaxone, þ.e. það fækkar köstum um þriðjung, dregur úr alvarleika kasta auk þess að lengja tímabil á milli kasta. 

Virkni

Aubagio (teriflunomide) er ónæmistemprandi lyf með bólgueyðandi. Það hindrar m.a. fjölgun hvítfrumna  (árásagjarnar B- og T-frumur) ónæmiskerfisins.

Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar eru niðurgangur, hækkað ALT-gildi (lifragildi), ógleði og hárlos. Einkennin eru yfirleitt væg til miðlungs alvarleg og skammvinn.

Frábending

Konur á barneignaraldri þurfa að huga að notkun öflugra getnaðarvarna á meðan meðferð varir og eftir að meðferð lýkur. Það tekur lyfið að meðaltali 8 mánuði, en hjá sumum konum allt að tveimur árum, að hreinsast úr líkamanum en hægt er að flýta brotthvarfi lyfsins með ákveðinni meðferð verði kona þunguð eða ákveði að verða það. Sjá Nánari upplýsingar um lyfið hér fyrir neðan.

Hætta skal Aubagio- meðferð tafarlaust ef grunur leikur á þungun og hafa samband við lækni eða hjúkrunarfræðing. 

Konur skulu ekki taka Aubagio með barn á brjósti. 

Fyrir karla er lítil hætta talin á eiturverkunum á fósturvísa og fóstur meðan á meðferð þeirra með Aubagio stendur.

Eftirlit

Hefur áhrif á lifrarstarfsemi og á fjölda blóðfrumna og á ónæmiskerfið. Því þarf að taka lifrarpróf reglulega, fylgjast með blóðmynd og blóðþrýstingi.

Lifragildi skal mæla með blóðprufu á tveggja vikna fresti á fyrstu sex mánuðum meðferðar og á 8 vikna fresti eftir það, eða eins og þörf krefur með tilliti til klínískra merkja og einkenna á borð við óútskýrða ógleði, uppköst, kviðverki, þreytu, lystarleysi eða gulu og/eða dökkt þvag. 

Taka skal þungunarpróf áður en meðferð hefst, ef möguleiki er á þungun.

Biðtími ef skipta þarf um lyf

Byrja má strax á meðferð með Aubagio eftir að meðferð með Interferon-lyfjum eða Copaxone er hætt, og öfugt. Hins vegar þurfa að líða allt að 3 mánuðir sé um Tysabri eða Gileyna að ræða.

Fyrst notað á Íslandi

Á Íslandi frá 2015. 

Öryggiskort

Læknir eða hjúkrunarfræðingur mun afhenda sjúklingi öryggiskort um Aubagio sem nauðsynlegt er að kynna sér vel, hafa ávallt á sér og framvísa við allar læknisheimsóknir. 

 Aubagio

Nánari upplýsingar um lyfið

Samantekt á eiginleikum Aubagio (EMA/Lyfjastofnun), uppfært 25.01.2016, sjá hér Öryggisupplýsingar, uppfært 26.03.2014, sjá hér Sérstakt eftirlit, sjá hér

Bæklingur um aðferð til að hraða brotthvarfi á Aubagio, sjá hér

Annað

Lyfið Leflunomide, sem hefur sama umbrotsefni og er í Aubagio hefur verið notað til meðferðar á gigt.

 

BB/október 2016